Swanegat 5, 5595 CV LEENDE | Nederland +31 6 22458702

Samenwerking DBT Consulting & NederlandsKennisCentrum (NKC)

DBT Consulting en NederlandsKennisCentrum (NKC) gaan samenwerkingsverband aan aangaande ERP softwareselectie.

NKC

NKC is een onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van softwaregebruik in Nederland. NKC doet marktonderzoek en vergaart kennis omtrent bedrijfsautomatisering.

DBT Consulting is een onafhankelijk adviesbureau met expertise binnen de driehoek automatisering – processen – organisatie. DBT verzorgt o.a. ERP pakketselecties voor met name MKB-bedrijven in Nederland.

DBT Consulting en NKC gaan een samenwerkingsverband aan op het gebied van ERP-software selectie. NKC beschikt over een ICT kennisbank van honderden softwareleveranciers, verrijkt met specialisaties en praktijkervaringen. DBT Consulting begeleidt MKB bedrijven bij het totale ERP implementatietraject: van het verzamelen van de ‘business requirements’, pakketkeuze, ERP-implementatie tot en met go Live support.

De samenwerking richt zich met name op de MKB-bedrijven waarbij er extra ondersteuning nodig is om een juiste softwarekeuze te kunnen maken. Dit heeft vaak te maken met de complexiteit van de processen binnen het bedrijf of bijvoorbeeld de complexiteit van het applicatielandschap. Naast het bieden van ‘Consultancy’ verzorgt DBT Consulting de benodigde terugkoppeling vanuit de praktijk over de verschillende aanbieders en hun oplossingen.

Voor meer informatie over NKC, zie website: https://www.nederlandskenniscentrum.nl

Voor meer informatie over DBT Consulting in relatie tot pakketselecties, zie website: https://dbtconsulting.nl/erp-software-selectie/